Choď na obsah Choď na menu
 


Koncerty v Žiline

9. 11. 2009

Obrázok

Základom pre úspešný vývoj každého orchestra je dobré domáce zázemie. ŠKO získal do vienka koncertnú sálu s výbornou akustikou a vnímavé publikum, ktoré novému mladému telesu veľmi fandilo.

Tieto predpoklady, kvalita hráčov a majstrovstvo Eduarda Fischera umožnili rýchly kvalitatívny rast orchestra a vyprofilovanie jeho hlavných koncertných aktivít. Základ všetkého umeleckého diania v orchestri bol nasmerovaný na domáce žilinské premiéry, od ktorých sa odvíjala ďalšia koncertná činnosť. Žilinské publikum si tak mohlo počas 25 koncertných sezón vypočuť množstvo zaujímavých koncertov so svetovými sólistami a dirigentmi, s pestrou dramaturgiou v špičkovom interpretačnom podaní ŠKO. Niektorých umelcov už pokladá žilinské publikum za svojich „dvorných sólistov“, bez ktorých by si koncerty ŠKO ani nevedeli predstaviť. Sú to huslista Václav Hudček, klaviristi Marián Lapšanský a Eugen Indjic, speváci Hana Štolfová-Bandová, Nao Higano, Simon Šomorjai, Jozef Kundlák, Peter Mikuláš a Ján Galla, ale aj mnohí ďalší. Títo umelci sa do Žiliny vždy radi vracajú kvôli neopakovateľnej atmosfére na skúškach i koncertoch a skvelému žilinskému publiku. Okrem podania vlastných koncertov prevzal ŠKO do svojej réžie aj koncerty hosťujúcich orchestrov, komorných koncertov, orgánových koncertov v Evanjelickom kostole, koncertov pre Kruh priateľov hudby v Žiline a viacerých festivalov. Najstarší z nich bol Žilinský festival komorných orchestrov, ktorý sa konal každoročne v druhej polovici mája od roku 1978 až do roku 1991. Jeho hlavný význam tkvel v obohatení hudobného života Žiliny a okolitých miest.