Choď na obsah Choď na menu
 


Komorné súbory ŠKO Žilina

8. 11. 2009

Obrázok ARCHI DI SLOVAKIA

komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

František FIGURA, umelecký vedúci


Sláčikový súbor Štátneho komorného orchestra Žilina ARCHI DI SLOVAKIA vznikol v roku 1997 z iniciatívy 1. koncertného majstra ŠKO Žilina Františka Figuru. Tvoria ho najlepší hráči sláčikovej sekcie, ktorí vyvíjajú aj samostatnú koncertnú činnosť nezávislú od koncertov ŠKO. Väčšina z nich vystupuje aj sólisticky s ŠKO alebo v malých komorných zoskupeniach. Archi di Slovakia doteraz uskutočnili celý rad koncertov na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, nahrávok pre Slovenský rozhlas a profilovú nahrávku pre Pavlik Records s tvorbou slovenských autorov. Pravidelne účinkujú na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, na festivale Musica Sacra v Nitre, na Súťažnej prehliadke Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne, na gitarovom festivale Cithara aediculae v Nitre, na medzinárodnom festivale Musica Nobilis. 1. mája 2004 účinkovali v Piešťanoch na slávnostnom koncerte k vstupu Slovenska do Európskej únie.

 

 

 

Obrázok SUCHOŇOVO KVINTETO

 
komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Ján FIGURA, flauta, vedúci súboru
Jozef KOVÁČIK, hoboj
Bibiána BIENIKOVÁ, klarinet
Ján MAZÁN, fagot
Štefan LADOVSKÝ, lesný roh


SUCHOŇOVO KVINTETO vzniklo v roku  1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom Štátneho komorného orchestra Žilina pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Dvaja  z jeho zakladajúcich členov v ňom pôsobia dodnes. Je najstarším komorným telesom, ktoré pôsobí pri ŠKO v Žiline. Počas vyše 30 - ročnej existencie uskutočnilo množstvo koncertov po celom  Slovensku, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež,  vernisáže a pod. Účinkovalo doma i v zahraničí s ŠKO Žilina v skladbách pre dychové kvinteto a sláčikový orchester (napr.  Spomienky J. Cikkera, Serenáda E. Suchoňa). Premiérovo uviedlo  skladbu Petra Fialu Koncert pre dychové kvinteto a komorný  orchester a  Divertimento pre dychové  kvinteto Dr. Ľudovíta Rajtera. Súbor  účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni pri príležitosti  Medzinárodného kongresu spoločnosti Unisys a i. Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj na 2. ročníku  "Festival de Manaus" v Brazílii. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Od roku 2003 súbor spolupracuje s vynikajúcim mladým klaviristom, laureátom Pražskej jari 2004, Matejom Arendárikom, s ktorým o. i. vystúpil roku 2006 na koncertoch vo francúzskej Pikardii. Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola  jednou z prvých skladieb v repertoári telesa. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie a ŠKO Žilina, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve Music Master profilové CD súboru s Matejom Arendárikom.

 

 

 

Obrázok KLAVÍRNE TRIO ŠKO ŽILINA

 


komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Regina MAJTÁNOVÁ, klavír
Ernest PATKOLÓ, husle
Pavol ŠIMČÍK, violončelo

 

KLAVÍRNE TRIO ŠKO ŽILINA vzniklo roku 2005, kedy sa po prvýkrát predstavilo v komornom abonentnom cykle ŠKO Žilina. Odvtedy uskutočnilo sériu koncertov na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, ako aj vo viacerých slovenských mestách, o. i. na Zvolenskom zámku a v Mirbachovom paláci v Bratislave. Súbor  pravidelne účinkuje v kúpeľných mestách a na medzinárodných letných festivaloch. V rámci medzinárodného projektu „ One“ vystúpil vo februári 2008 na koncerte v Amiens vo francúzskej Picardii, kde uviedol s veľkým úspechom aj dielo Ilju Zeljenku Musica slovaca.

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok ŽILINSKÉ DYCHOVÉ TRIO

 


komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Miroslav IVANIŠ, hoboj, vedúci súboru
Marián CHLÁDECKÝ, klarinet
Vladimír HVIZDÁK, fagot
 

ŽILINSKÉ DYCHOVÉ TRIO vzniklo v roku 1987 z iniciatívy profesionálnych hudobníkov, členov Štátneho komorného orchestra Žilina ako prirodzený odraz ich vzťahu ku komornej hudbe a ku hre v malom komornom súbore. Uskutočnil množstvo koncertov na Slovensku, hlavne na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline. Okrem toho účinkoval na rôznych príležitostných akciách ako napr. pri zahájení osláv 70. výročia Deklarácie slovenského národa v Martine 1988, pri zahajovaní Interpretačnej súťaže SR v Banskej Bystrici v roku 1989, na mnohých vernisážach, na koncertoch poriadaných ŠKO Žilina, v Mirbachovom paláci v Bratislave v roku a i. Presvedčivé výkony na koncertných pódiách sa stali podnetom pre spoluprácu tria so Slovenským rozhlasom. Výsledkom tejto spolupráce je množstvo kvalitných štúdiových nahrávok a záznamov živých koncertov určených pre verejné vysielanie. Ako členovia ŠKO a pričlenených komorných súborov koncertovali takmer vo všetkých európskych krajinách, v USA, Tunisku, Japonsku, Brazílii.

Repertoár súboru je veľmi rozsiahly. Tvoria ho skladby od baroka až po súčasnú svetovú a slovenskú tvorbu. V roku 2003 vydali svoje prvé profilové CD so skladbami D. Milhauda, B. Martinů, C. Arrieua, W. A. Mozarta, J. Iberta a anonymných autorov z 18. storočia.

 

 

 

 

 

Obrázok BAROKOVÉ   KVARTETO ŽILINA

 


komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina
 

 

 

Ján FIGURA, flauta, vedúci súboru
Irena LUKÁČOVÁ, soprán
Ľudmila  BARTÁKYOVÁ, violončelo
Bibiána FIGUROVÁ, klavír

 

BAROKOVÉ KVARTETO ŽILINA vzniklo roku 1996 z iniciatívy vedúceho dychovej sekcie Štátneho komorného orchestra Žilina Jána Figuru. Špecializuje sa hlavne na barokovú inštrumentálnu a vokálno - sakrálnu tvorbu.
Súbor si v krátkej dobe vybudoval výborné renomé doma aj v zahraničí, etabloval sa na mnohých slovenských a zahraničných pódiách, ako aj na mnohých festivaloch a cykloch chrámových koncertov. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom,  je pozývaný na netradičné podujatia, vernisáže a pod. Pravidelne  účinkuje v cykloch jarných a jesenných koncertov, na vianočných  a novoročných koncertoch a na koncertoch v kúpeľných mestách. Účinkoval na Slovenskom inštitúte vo  Viedni (1999), v cykle koncertov k Roku kresťanskej  kultúry Laudate dominum (1999),  v sérii programov k Roku J. S. Bacha (2000), na  koncertoch v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov v Bratislave (2001 – 2008). Viackrát koncertoval na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, o. i. aj v programoch Matiné pre deti a rodičov a na koncertoch pre školy. Barokové kvarteto Žilina  sa trikrát predstavilo  aj v cykle Komorných matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave (2000, 2002, 2009), účinkovalo na festivale Musica Sacra v Nitre (2002),  na koncerte pre Rakúsko - slovenský kultúrny spolok vo Viedni (2003), na koncertoch v slovenských a českých mestách venovaných roku českej hudby Česká hudba 2004, koncerty v rámci projektu „Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005“, Roku slovenskej hudby 2006 a i. V roku 2009 uskutočnili hlavne koncerty so zameraním na tvorbu G. F. Händla k 250. výročiu úmrtia skladateľa (Bratislava, Cífer, Betliar, Trenčín, Bojnice a i.).

 

 

 

 

 

Obrázok HAPPY STRINGS QUARTET


Radovan VARGA, 1. husle
Slavomír GLOS, 2. husle
Marek PUKL, viola
Michal KVITKOVSKÝ, kontrabas

HAPPY STRINGS QUARTET vznikol roku 2007 z členov Štátneho komorného orchestra Žilina. Pôsobí v netradičnom nástrojovom zoskupení – dvoje huslí, viola a kontrabas. Účinkuje hlavne na podujatiach, ktoré poriada mesto Žilina, na kongresoch, vernisážach, komorných koncertoch v slovenských mestách a na koncertoch pre deti. Jeho členovia sú skúsení orchestrálni a komorní hráči, ktorí koncertovali v mnohých štátoch Európy, v USA, Japonsku, Brazílii a Kanade.